Åpenhetsloven

Her kommer litt info om SJ SOL AS sitt forhold til åpenhetsloven.

 

SJ SOL AS sin informasjon om Åpenhetsloven. SJ Sol AS er et selskap med hovedkontor i Kvinesdal og et salgskontor i Kristiansand hvor distribusjonen foregår i Kvinesdal. Vi leverer tjenester og grossistprodukter til hele Sør- Norge. SJ Sol leverer kvalitetsprodukter innen solcelle-segmentet til konkurransedyktige priser. Selskapet er ikke underlagt kravene i åpenhetsloven, men velger allikevel å omfavne det med glede. Selskapet har som en hjertesak å hold en verdikjeden med beste praksis

Produksjonen av produktene som SJ SOL AS tilbyr i sin portefølje er nøye plukket for å sikre at sluttforbrukeren får levert kvalitetsprodukter fra a-å. Produsentene som SJ SOL AS forhandler med befinner seg i 4 ulike disktrikter Shenzhen like ved Hong Kong, Sushan rett vest for Shanghai, Xiamen lilike ved Quanzhou og Shanghai. All produksjon finner sted mellom shanghai i Øst og Hongkong i Sør kina. Fabrikkene er alle ISO 9001 og 14001 sertifisert, og produserer iht. det enkelte land regler og normer.

Produktene SJ SOL AS importerer omfatter Solcellepaneler, invertere, festanordninger, festmidler og tilhørende utstyr.

OECD har utarbeidet en veileder for aktsomhetsvurderinger, og åpenhetsloven er klar på at vurderingene skal gjøres i tråd med denne. Stegene i OECDs veileder kan oppsummeres slik:

SJ SOL AS tar åpenhetsloven på største alvor og har iverksatt nye rutiner som følge av aktsomhetsvurderinger i henhold til valg av underleverandører. Her står følgende parametre sterkt i fokus ILOs kjernekonvensjoner, menneskerettigheter, FNs barnekonvensjons.SJ SOL AS foretar i 2023 en rutinemessig kartlegging av hele leverandørkjeden for å forebygge og begrense avvik samt sikre at underleverandørene følger nye internasjonale standarder.

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Godkjent El-grossist:

SJ SOL AS kan stolt legge frem at det ikke fremkom noen avvik i el-grossist kontrollen fra Agder Energi. El-sikkerhet er noe vi i SJ SOL har som et hovedpunkt i kvalitetskontrollen av de produktene vi tar inn i vårt sortiment. Produktene skal igjennom en nøye og grundig kvalitetskontroll for å sikre kundene våre de beste produktene.

SJ SOL AS = Godkjent el-grossist

Forbrukertilsynets informasjon om åpnehetsloven

www.forbrukertilsynet.no/menneskerettigheter