Ofte stilte spørsmål

Hvor lang leveringstid er det på et komplett solcelleanlegg?

Vi i SJ Sol har utvidet våre varelager i Kvinesdal for å sikre at vi har varer på lager til enhver tid.

Hvor lang tid tar det å tjene inn et solcelleanlegg?

Et solcelleanlegg har en inntjeningsevne som gir inntekter til privathusholdningen eller bedriften som installerer dette.
Investeringen i et solcelleanlegg tjenes inn i løpet av en tidsplan på 5-15 år avhenger av egeninnsats. 

Det er svært lurt å kartlegge hva som er forventet produksjon og inntjening. Vi i SJ Sol har spesialtilpassede programvarer hvor vi bistår våre kunder med å estimere produksjon, nedbetalingstid og nåverdiberegninger. Nettopp for å sikre kunden om at de gjør et godt kjøp

Hvordan monteres et solcelleanlegg?

Kundene som kjøper solcelleanlegg av SJ Sol får med monteringsveiledere og bruksanvisninger som er tilrettelagt for dette montasjearbeidet. 

Det skal være en registrert elektroinstallatør som skal være ansvarlig for den elektriske installasjonen i et solcelleanlegg. Den elektriske installasjonen omfatter:

  • Utjevningsforbindelser
  • Terminering og sammenkobling av MC4 kontakter
  • Montering av kabler og kabelstiger
  • Montering av sikkerhetsbryter
  • Montering av inverter

Må man være en elektriker for å montere et solcelleanlegg?

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring
av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kun kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Det skal være en registrert elektroinstallatør som skal være ansvarlig for den elektriske installasjonen i et solcelleanlegg. Den elektriske installasjonen omfatter:

  • Utjevningsforbindelser
  • Terminering og sammenkobling av MC4 kontakter
  • Montering av kabler og kabelstiger
  • Montering av sikkerhetsbryter
  • Montering av inverter

Hvordan beregner man en estimert strømproduksjonen fra et solcelleanlegg?

Les her om hvordan vi estimerer produksjonen for de ulike anleggene:

SJ SOL’s simuleringmotor er den foretrukne metoden for å simulere systemytelse innen solcelleproduksjon. Den benytter en detaljert kretssimulering for å simulere driften av Solcellesystemet og bestemme energiproduksjonen. Når man bruker SJ SOL’s skyggesimuleringsmotor for solcelleanlegget, vil simuleringen også ta hensyn til skyggeeffekten fra bygninger, trær, gjenstander, piper og lignende objekter.

Metodikken til SJ SOL’s simuleringmotor er basert på «Femparamodellen» for å sikre den beste predikasjonen, og simulert ytelse for et solcelleanlegg. Solestimatet gjøres ved å bruke en ekvivalent krets basert på parametere som er løst ut fra databladverdier på solcellepanel, invertere, kabler og MC4 kontakter.

Basert på den ekvivalente kretsen til hver modul, konstruerer vi i SJ SOL en krets for hver streng i systemet og simulerer MPPT-sporeren til inverteren for å finne dens driftspunkt.

Når alternativet for skyggesimulering er valgt (som er standard for SJ SOL), beregner vi svært nøyaktig den innfallende solstrålingen på hvert solcellepanel og tar hensyn til skyggeeffekten fra trær, bygninger og takhindringer på stedet. Ved å variere IV-karakteristikkene til hver modul basert på den innfallende strålingen, kan SJ SOL’s simuleringmotor svært nøyaktig simulere effekten av skygge på systemet.

Simuleringsparametere som brukes i våre kalkulasjoner er sammensatt av en rekke forhold for å sikre en trygg og god prediksjon.  Blandt annet brukes værdatasett:  NREL’s Typical Meteorlogical Year 3 (TMY3) and ASHRAE’s International Weather for Energy Calculations 2 (IWEC2), Historical data from local weather stations. The calculation are controlled bup against Meteonorm calculations.

Værstasjon: Angir hvilken værstasjon (fra det valgte værdatasettet) som vil bli brukt for ytelsessimuleringen. SJ SOL gir deg en liste over de fem nærmeste værstasjonene og vil som standard velge den som er nærmest prosjektplasseringen.

Strålingsmodell: Angir hvilken strålingsmodell som brukes for simuleringene. Tilgjengelige alternativer er ‘Perez’ og ‘Hay Davies’. Perez-modellen regnes vanligvis som den mest nøyaktige modellen og er derfor standardvalget.

Skyggeleggingssystem: Angir om skyggeleggingssystemet skal brukes under simuleringen. Hvis avkrysset, vil Aurora beregne skyggelegging og stråling i systemet basert på strålingsmotoren. Hvis ikke, må du angi en faktor for tap i skyggeleggingssystemet for å ta hensyn til effekten av skyggelegging på energiproduksjonen til systemet.

Simulering av undermodul: Angir om simuleringen skal utføres på undermodul- eller cellestrengnivå. Når dette alternativet er avkrysset, vil Aurora opprette en ekvivalent krets for hver cellestreng i designet, der en cellestreng er en seriekobling av solceller inne i en modul som har en parallell omkjøringsdiode. Dette er det fineste nivået av granularitet som er tilgjengelig for simulering av solenergiproduksjon og gir den beste simuleringen nøyaktighet.

Kontakt

Har du fortsatt spørsmål?

 

Sjekk gjerne ut Store Norske Leksikon for litt faglig input før du bestemmer deg.

https://snl.no/solceller