Lauvåsen

Her kommer litt info om dette anlegget og løsningen som ble valgt

  • 16 Kwh anlegg

  • Afore inverter

  • Enda et referanseprosjekt for boliger