Offentlig bygg

Her kommer litt info om dette anlegget og løsningen som ble valgt

  • 65 Kwh anlegg

  • SJ SOL stod for deler av materiell-leveransen

  • nok et spennende prosjekt